President
Feiyang Huang

Editors List

Executive Editors
William Xu | Aliyn Song

Leading Edtor in Original Literature
William Xu

Original Literature Editors
Eric Chen

Leading Editor in Literary Review
Feiyang Huang

Literary Review Editors
Eric Chen

Leading Editor in Original Art
Yiduo Wang

Original Art Editors
Tim Mei

Leading Editor in Artistic Review
Renesmee Wu

Artistic Review Editors
Qiran Huang

Leading Editor in Politics and Economics
Eric Guo

Politics and Economics Editors
Tim

Leading Editor in Business and Finance
Michael Ma

Business and Finance Editors
Tim

Leading Editor in History and Culture
Tim Qiu
History and Culture Editors
S.P. Ching

Contracted Authors
Eric Chen
Haoyu (Emily) Zhong
Ziwei Chen
Y.W Huang
Z.J Xie
Yumi Nashima

Executive of Administration Team
Qianqian Wu

Administration Team
(In Alphabetic Order)

Alyssa Liu
Arabella Cai
Olivia Zhang
Qi Yang
Ruofei Tong
Xuetong Dong


Affiliated Schools
(In sequence of membership time)

Shenzhen Middle School
Cannon school

Shenzhen Foreign Language School
Green Hope High School
 EF academy NY
Ethel Walker School

Beijing Bayi School
 Upper Canada College
Wuhan Foreign Language School
Beijing 21st Century International School
Shenzhen College of International Education
Shenzhen Senior High Schools
Basis International School
Nanjing Foreign Language School
Harrow International School
Sendelta International Academy

United World College (Changshu)
Highland Park High School

Jinan Foreign Language School

William Xu 25′
Dongni Cai 25′
Eric Chen 25′
Cai 25′
Nelson 25′
Ellie 25′
Xinyi Lai 26′
Michael Ma 25′
Johnny Wong 25′
Rosaline 25′
Rosa Lin 25′
Payson 25′
Paul Tang 25′
Zixi Xu 25′
Jenny 25′
Hanjing Wang 25′
Peter 25′
Haoyu (Emily) Zhong 25′
Mujia He
25′

Website Construction
Feiyang Huang

Special Support from
Chinese University of Hongkong